The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.3.1826

Mortensdag er den 10. november.
At Thorvaldsen i 1818 ikke kendte sin præcise fødselsdag blev noteret af præsten Frederik Schmidt, der besøgte Thorvaldsen flere gange 1818-19. Den 12.12.1818 skrev han i sin dagbog: “…I Formiddags besøgte jeg… Thorvaldsen, som enuierer sig [i.e. keder sig] meget over den Levnedsbeskrivelse han skal forfatte som Ridder og hvormed han er i Forlegenhed da han ej veed sit Fødselsaar…”, se Jacobsen og Brandt-Nielsen, op. cit., p. 435.
Billedhuggerens ungdomsven, Peder Horrebow Haste foreslog dog i sit brev af 8.6.1830 til Thiele, at Thorvaldsen med overlæg påstod, at han ikke kunne huske sin fødselsdag, fordi han af beskedenhed ville undgå at blive fejret. Haste mente på grundlag af en gammel skrivekalender, at fødslen fandt sted 19.11.1770.
Se i øvrigt referenceartikel for mere om den usikkerhed, der har hersket om hans fødselsdag.

Last updated 23.03.2015