The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Før 18.6.1804

Sandsynligvis den danske embedsmand og konferensråd Christian Ludvig Schütz (1736-1812), hvis mundtlige meddelelse Christian (8.) Frederik nedskrev i og med denne optegnelse.

Last updated 20.02.2015