The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.1.1829

Thorvaldsens fire relieffer til Christiansborg Slots facade, der hver skulle symbolisere en for staten passende egenskab:
Styrke: Herkules og Hebe, jf. A317;
Sundhed: Hygieia og Æskulap, jf. A318;
Retfærdighed: Nemesis og Jupiter, jf. A320;
Klogskab: Minerva og Prometheus, jf. A319.
Disse fire relieffer blev modelleret 1807-09, færdighugget i marmor 1810 og opsat på slotsfacaden i 1825. Reliefferne er i dag anbragt i Kongeporten på Christiansborg.

Last updated 23.08.2016