The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.3.1807

Dvs. Thorvaldsens Døbefont, marmorversionen hugget til Brahetrolleborg, jf. A555,1.
Hugningen var færdig senest 22.10.1808.
Billedhuggeren havde i sit brev af 30.1.1807 foreslået at tilføje flere relieffer til værket, som det fremgår af det følgende.
Se mere om værket i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

Last updated 01.12.2014