The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.3.1807

Dvs. valget af motiver til de fire relieffer.
Thorvaldsen fortalte i sit brev af 21.2.1807, at Hansen havde givet ham forholdsvis frie tøjler mht. valget af motiver – dog inden for de overordnede rammer, som opgaven satte:
De fire bestilte relieffer skulle være allegorier på de begreber, der nævnes i det foregående. Men præcis hvordan, måtte Thorvaldsen selv bestemme.
Denne grad af frihed i forbindelse med kunstnerisk udsmykning til offentlige bygninger var sikkert ganske usædvanlig i det enevældige Danmark.
Se også emneordet Kunstnerisk frihed.

Last updated 01.12.2014