The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.3.1807

Dvs. de fire allegoriske relieffer, som Thorvaldsen udførte til Christiansborgs Slots facade:
Styrke: Herkules og Hebe, jf. A317,
Sundhed: Hygieia og Æskulap, jf. A318,
Klogskab: Minerva og Prometheus, jf. A319,
Retfærdighed: Nemesis og Jupiter, jf. A320.
Hansen havde tænkt disse relieffer som pendanter til de fire statuer, der blev anbragt i nicher nedenunder hvert relief – som det fremgår af det følgende.

Last updated 01.12.2014