The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.3.1807

Thorvaldsen havde i sit brev af 21.2.1807 meddelt Schubart, at han havde modtaget bestilling på arbejder for den danske stat, se Bestillingen til Christiansborg og til Bestillingen til Råd- og Domhuset.
Schubart skriver, at bestillingen fra det officielle Danmark “endelig” var indløbet, fordi det siden 6.3.1804, hvor Thorvaldsen opnåede formel tilladelse til at blive i Italien, havde været tanken, at han i Rom skulle udføre opgaver for den danske stat.
Se mere herom i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Last updated 01.12.2014