The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1888

[Udgiverens note i teksten:]
Statuen staar siden 1900 igen i Kapellet, dog med Ryggen til Kirken, modsat det paatænkte.

Last updated 24.11.2014