The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1888

[Udgiverens note i teksten:]
Den navnkundige Professor Schleiermacher havde som saa mange andre theologiske Lærere i Tyskland tillige et Præstekald.

Last updated 24.11.2014