The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.3.1807

Thorvaldsen havde i sit foregående brev dog ikke svaret helt præcist på, hvilke motiver han fandt passende til Domhusets facaderelieffer. Han angav blot, at motiverne ville have noget med loven og lovgivning at gøre.

Last updated 19.11.2014