The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.3.1807

Dvs. modellerne til to runde relieffer og et relief til trekantgavlen på Råd- og Domhuset. Thorvaldsen havde i sit brev af 16.2.1807 lovet at udføre disse.
Ingen af delene blev dog til noget, se Bestillingen til Råd- og Domhuset.

Last updated 19.11.2014