The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig efter 17.9.1838

Hvad det omtalte og tilsyneladende vedlagte lille “Pag Arbeide” var, er p.t. ikke klarlagt, men det fremgår af brevet, at Johane Sommer bad Thorvaldsen købe det af hende og støtte hende på den måde. Hvis afsenderen er den Johane Frederikke Sommer, der er opført i folketællingerne 1840, var hendes beskæftigelse “Skræddersyening”, og det vedlagte arbejde har i så fald efter al sandsynlighed været noget syet.

Last updated 30.12.2014