The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.11.1804

Af den senere korrespondance fremgår det, at denne veksel vedrørte den såkaldte gratifikation på 300 rigsdaler, som Thorvaldsen modtog 6.3.1804 fra Fonden ad usus publicos i København. Vekslen skulle trækkes på det kgl. “Bank Comptoir” i Altona.
Schubart havde bedt Thorvaldsen om at sende vekslen i sit forrige brev af 2.11.1804.
De må have aftalt, at billedhuggeren udstedte en veksel til fordel for Schubart, som så kunne hæve pengene til fordelagtig kurs i Toscana.
Thorvaldsen modtog imidlertid ikke pengene før i januar 1807, se mere om sagen i ...den eeneste Pris jeg setter derpaa.
Om veksler, se også artiklen herom.

Last updated 28.10.2014