The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.11.1842

Som lider af vatersot, dvs. en sygelig tilstand hos mennesker og dyr, fremkaldt ved udsivning af blodets vandige bestanddele til og ophobning i vævene, jf. Ordbog over det danske sprog.

Last updated 19.08.2015