The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.3.1798

Uidentificerbar, men vedkommende har fået overdraget ansvaret for Bassis efterladte forretninger i Rom. Eventuelt kan der være tale om en ironisk omtale af Georg Zoëga, der var meget revolutionsbegejstret, ligesom brevet generelt bærer præg af et republikansk sprogbrug med tituleringen cittadino og udskriftens (se modtagerinfo) cytoien – egentl. ‘citoyen’, dvs. borger, men muligvis har Bassi også haft svært ved at stave på fransk.

Last updated 08.03.2007