The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
Digterens Kone, den danske Scenes udmærkede Kunstnerinde Fru Heiberg fremsagde Digtet, efter hvilket Oehlenschlägers Mesterværk den nordiske Tragedie Hakon Jarl opførtes. Deres Majestæter Kongen og Dronningen, alle Tilskuere, vare den Aften sortklædte.

Last updated 25.09.2014