The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
Klokken 1½ begav det sig fra Sørgehuset og naaede Kirken Kl. 2¾. Det aabnedes af to Kunstnere i Spidsen for en Deel Søfolk, dernæst henved 800 Studenter, efter disse kom Islænderne, saa Kunstnere af alle Classer og derpaa Liget, som de skiftedes til at bære; derpaa Kronprindsen med Academiets Medlemmer, begge Militair-Etater, Embed[s]mænd og Borgere.

Last updated 25.09.2014