The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
I Warschau havde Thorvaldsen modtaget betydelige Bestillinger; Keiser Alexander opholdt sig just her paa denne Tid, sad for Kunstneren og lod ham modellere en Buste.

Last updated 24.09.2014