The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
Af Alexandertoget ere fire forskjellige Exemplarer:
1) Qvirinal-Exemplaret, der kan betragtes som Skizzer.
2) Sommarivas Exemplar, der har adskillige Tilsætninger.
3) Det giennemarbeidede og ved adskillige Stykker udvidede Exemplar, der kan betragtes som det heelt udførte.
4) Exemplaret paa Christiansborg Slot i København; det udførtes (1829-30) nøiagtigt efter det sidstnævnte.

Last updated 24.09.2014