The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
Den 20de Mai 1796 seilede Thetis fra Kjøbenhavn.

Last updated 24.09.2014