The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.7.1828

Thorvaldsen var 12.11.1819 udnævnt til virkelig etatsråd. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

Last updated 22.09.2014