The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.11.1816

Knudtzon havde varskoet Thorvaldsen om, at vinteren 1816/1817 ville bringe mange englændere til Rom, jf. brev af 20.6.1816. At Knudtzon fik ret i sin formodning, fremgår af Thorvaldsens svarudkast af maj 1817.

Last updated 09.02.2015