The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.5.1827

Slotsbygningskommissionen havde modtaget et kongeligt reskript. Det var i Danmark under enevælden en skriftlig tilkendegivelse eller befaling fra kongen, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  • Reskriptet fra Frederik 6. angående fregattens udsættelse er dateret 15.3.1827, jf. Weilbach, op. cit.

Last updated 30.03.2016