The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Efter 1.1.1818

Barfods note i teksten: “Ogsaa disse Karyatider kjøbte den danske Regering 1818, og de “ere nu henstillede ved Danmarks Trone paa Kristiansborg.” De vare oprindelig bestilte af det polske Folk til at bære den Ertstavle, hvori Napoleons halve Løfte om Polens Gjenoprettelse skulde indgraves; de ere altsaa et “Monument for dets svigtede Haab” (Thiele)”.

Last updated 21.10.2016