The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Riminiscenze thorvaldseniane in Constantin Hansen

[Note 14 i teksten med følgende indhold:] Den kongelige Kobberstiksamling, Skitsebog inv. 1805 k. Disse tegningers sujet har ikke tidligere været identificeret.

Last updated 10.07.2014