The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Family Legacy of Thorvaldsen

[Note 3 i teksten med følgende indhold:] Kammerherre, oberst Johan Peter Fritz Paulsen (1780-1843) opholdt sig i Rom som kavaller og hofchef for prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, den senere kong Christian VIll’s fraskilte gemalinde.

Last updated 10.07.2014