The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.9.1813

Skriften er her svær at læse, men ordet skal antagelig tydes “etc.”, og står sandsynligvis istedtet for en fuldstændig beskrivelse af værket.

Last updated 16.10.2007