The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Story of the Auguste Böhmer Monument

[Note 22 i teksten med følgende indhold:] Den brede Plade paa Tegningen er i Følge de opgivne Maal 3 pl. 5×2 pl. 9; den smalle 3 pl. 5×2 pl. 2. Disse Maal svarer til Maalene paa de færdige Relieffer i Thorvaldsens Museum.

Last updated 11.06.2014