The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.11.1826

“Der”, dvs. i værkstedet i Rom. Thorvaldsen beholdt selv originalmodellerne, som marmorversionerne senere blev hugget efter, og han afsendte gipsafstøbninger af Kristus og de tolv apostle til Vor Frue Kirke med hjemsendelsen 1828.

Last updated 27.04.2015