The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1805

Dvs. Thorvaldsens døbefont til Brahetrolleborg kirke, jf. A555,1, A555,2, A555,3, A555,4, som Schimmelmann i brev af 2.11.1804 fra Schubart til Thorvaldsen havde bestilt til sin søster Sybille Reventlow.
Se mere om bestillingen i Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke.

Last updated 06.08.2014