The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.11.1826

Det drejede sig blandt andet om Thorvaldsens Karyatider, jf. A55 og A56, til Christiansborg og Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, til Vor Frue Kirke.

Last updated 24.09.2014