The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on When Thorvaldsen Became A Freeman In Copenhagen

[Note 15 i teksten med følgende indhold:] Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjellands – - Stifter, 1838, I, S. 793 og 824 (citeres i det følgende som »Roskilde Stændertidende«).

Last updated 25.04.2014