The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on When Thorvaldsen Became A Freeman In Copenhagen

[Note 13 i teksten med følgende indhold:] Anders Sandøe Ørsted, Generalprocureur og Deputeret i Danske Kancelli.

Last updated 25.04.2014