The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on When Thorvaldsen Became A Freeman In Copenhagen

[Note 12 i teksten med følgende indhold:] Poul Christian von Stemann, Gehejmestatsminister, Præsident i Danske Kancelli.

Last updated 25.04.2014