The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on When Thorvaldsen Became A Freeman In Copenhagen

[Note 8 i teksten med følgende indhold:] Mag. 2’ Sekr. Ref. Prot. 1838 I, Sag Nr. 157 (Stadsarkivet).

Last updated 25.04.2014