The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.10.1801

Thorvaldsens ven, den danske maler Carl Probsthayn.
Probsthayn hjalp øjensynlig Gotskalk Thorvaldsen med tegninger af fx figurer, som han kunne bruge til at arbejde i træ efter.
Faderen havde brug for denne hjælp for at kunne klare sig i konkurrencen med Flådens billedhugger F.C. Willerup, se brev af 8.5.1797.

Last updated 07.01.2013