The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Commission for the Danish Royal Family

Thorvaldsen blev 12.11.1819 udnævnt til “virkelig etatsråd”, hvilket indebar, at han kunne blive indbudt til taffel hos kongen og formentlig også mere uformelt kunne indfinde sig for at tage sine modeller i øjesyn. Busterne af den kongelige familie er således udført fra efter udnævnelsen og til kort efter 8.1.1820, hvor busterne i et brev omtales som “næsten færdige”, jf. Sass: Op. cit., bind II, p. 1-2.

Last updated 03.04.2014