The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1805

Dvs. Thorvaldsens relief Musernes dans på Helikon, jf. A705. Billedhuggeren havde modelleret relieffet på Montenero i september 1804 og efterladt det dér ved sin tilbagerejse til Rom.
Originalmodellen til relieffet er gået tabt, men et marmoreksemplar findes, A705. Thorvaldsen genoptog motivet 1816, A341.
Schubart havde allerede i brev af 2.11.1804 sagt, at han ville sende relieffet til Rom, men af brev af 26.11.1804 fremgår, at det ikke var muligt, da al skibstrafik var indstillet pga. den gule feber omkring Livorno.
I brev af 28.12.1804 lover Schubart at sende relieffet så snart som muligt.

Last updated 29.04.2014