The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1805

Schubart hentyder til de omvæltninger, der fandt sted under Napoleonstiden i Italien. Landet blev 1805 udråbt til kongedømme med Napoleon som monark. Hans kroning fandt sted i Milano 26.5.1805.
Mærkværdig betyder her: som er værd at bemærke, vigtig, se betydning 1 af mærkværdig i Ordbog over det danske Sprog, der svarer til betydning 2 af adjektivet mærkelig.

Last updated 14.03.2014