The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.5.1805

Schubart var den danske stats repræsentant for de nationale handelsinteresser i Middelhavsområdet og førte en omfattende korrespondance desangående.
Han nævner også sit arbejdspres i det foregående brev af 4.3.1805.

Last updated 14.03.2014