The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ivory Works in Thorvaldsens Museum

[Note 6 i artiklen med følgende indhold:] L. Just-Nielsen: Drejerlauget i Kjøbenhavn, 250 Aars Laugshistorie 1652-1902. Kbh. 1902. Pag. 24, Fig. 35.

Last updated 28.02.2014