The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ivory Works in Thorvaldsens Museum

[Note 2 i artiklen med følgende indhold:] C. Reitzel: Fortegnelse over danske Kunstneres Arbejde paa de ved det kgl. Akademi for de skjønne Kunster i Aarene 1807-1882 afholdte Charlottenborg-Udstillinger. Kbh. 1883. Pag. 333.

Last updated 28.02.2014