The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.11.1804

Se Rothes brev af 30.10.1804 til Thorvaldsen, hvor han bl.a. skriver:
Gode Ven!
Tak for vort Venskab i Rom, som jeg skal bære med mig hvor jeg end gaaer.

Last updated 29.01.2014