The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Entombment

[I teksten en nummereret note med følgende indhold:] Samme Dag meddelte Kancelliet Biskop Mynster den trufne Afgørelse (Brevbog 1844 Nr. 2214).

Last updated 09.01.2014