The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Entombment

[I teksten en nummereret note med følgende indhold:] Kun Underskriften er egenhændig.

Last updated 09.01.2014