The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Entombment

[I teksten en nummereret note med følgende indhold:] H. N. Clausen, anf. Skrift S. 292. — Jvfr. hertil Thieles Ord (anf. Skrift S. 251): „I den aarle Stilhed rullede en Vogn hen for Indgangen til Museet. Det var den kiære Gamles Støv, som nu skulde forenes med alle hans Aands vidunderlig skiønne Værker. En lille Kreds sluttede sig omhyggeligt og fortroligt omkring den Elskedes Leiested, En Marmorsteen med en Indskrift, den lille Egekrands af Sølv og nogle hemmelige Taarer fulgte med Kisten i Graven, og de svære Steen lukkede, en efter anden, det trygge Giemmested.” Wilckens fortæller, at Studenterne og Holmens Folk havde ønsket at bringe Thorvaldsen til Musæet, men paa Grund af den nylig udbrudte Krig fandt Bestyrelsen det bedst, at Soldaterne hædredes med det Hverv at ledsage Kisten, hvad da ogsaa skete (C. F. Wilckens, Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, 1874, S. 121-22).

Last updated 09.01.2014