The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Entombment

[I teksten en nummereret note med følgende indhold:]Taler og Sange ved Bisættelsen er samlede i „Thorvaldsens Bisættelse. Den 30te Marts 1844.“ Jvfr. iøvrigt om Thorvaldsens Død og Bisættelse: H. N. Clausen, Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie, 1877, S. 292; J. M. Thiele, anf. Skrift S. 240-43 ; H. C. Andersen, Mit Livs Eventyr i Samlede Skrifter, 2. Udg., I, 1876, S. 253 ff.; Oehlenschlägers Erindringer, IV, 1851, S. 189; Af Eleonore Christine Tschernings efterladte Papirer (Memoirer og Breve VIII), 1908, S. 93-94.

Last updated 09.01.2014