The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsens Entombment

[I teksten en nummereret note med følgende indhold:]Chr. Bruun og L. P. Fenger, Thorvaldsens Musæums Historie, 1892, S. 103 ff.

Last updated 09.01.2014