The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1806

Zoëga nåede aldrig at fuldende dette ambitiøse værk, der skulle beskrive antikkens mindesmærker i Rom. Færdig blev kun hans katalog over antikke relieffer i Palazzo og Villa Albani, Li bassirilievi antichi di Roma, vol. I-II, Rom 1808 som en del af det planlagte værk.
Bogværket findes i Thorvaldsens bogsamling, M155.

Last updated 29.12.2013