The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1806

Under sit Montenero-ophold i 1805 arbejdede Thorvaldsen efter al sandsynlighed på relieffet Kristi dåb, muligvis A736, der skulle udgøre een af de fire sider på døbefonten til Brahetrolleborg Kirke, jf. A555,1.
At det må være dette relief, fremgår af Herman Schubarts brev af 26.7.1805, hvor arbejdet med døbefonten foreslås; af Thorvaldsens brev til Anna Maria Uhden af [26].8.1805, hvori han skriver, at han så småt er begyndt at arbejde; samt i særdeleshed af Schubarts efterfølgende brev til Thorvaldsen af 16.9.1805, hvoraf det fremgår, at Schubart den følgende dag vil begive sig til Livorno for at afskibe “Johannes den Døber og Jesus Christus” til Thorvaldsen i Rom.
For mere om denne bestilling, se referenceartiklen om døbefonten.

Last updated 06.08.2014